ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΚΟΥΜΑΛΑΣ K. - ΠΑΥΛΟΥΔΗ Φ. Ο.Ε. είναι μια εταιρία βιομηχανικών κατασκευών και εγκαταστάσεων που ιδρύθηκε το 1978 με διακριτικό τίτλο "ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ". Εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή Θέρμης-Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση ανοξείδωτων κατασκευών και σωληνώσεων τροφίμων. Η μεγάλη εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, συνοδευόμενη από το σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρίας καθώς και το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, συνέβαλε στην ανάπτυξη της εταιρίας με αποτέλεσμα την γρήγορη και ταυτόχρονα ποιοτική κατασκευή των έργων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Από το 1995 η εταιρία μας ανέλαβε έργα σε χώρες του εξωτερικού και συνεχίζει να έχει διεθνή δραστηριότητα.
© 2018 All rights reserved